Nákup ICT

  • Speciální IPady pro CS – 40 kusů
  • Obaly pro speciální IPady – 40 kusů
  • Stolní počítač – 4 kusy

» Nabídka «

» Zápis o posouzení a hodnocení nabídek «

Výsledek hodnocení:

Pořadí nabídkyObchodní firma/název/
jméno, příjmení dodavatele/zájemce
Nabídková cena uchazeče
(bez DPH, s DPH)
1.24U s.r.o.427 600,- (bez DPH)
517 396,- (včetně DPH 21%)
2.ITS akciová společnost435 200,- (bez DPH)
526 592,- (včetně DPH 21%)
3.C.B.C.CZ., spol.s r.o.440 800,- (bez DPH)
533 368,- (včetně DPH 21%)