Klíčová aktivita 3 – Studijní cesta do Norska

KA předpokládá činnosti vedoucí k posilování bilaterálních vztahů s Univerzitou v Lillehammeru, a to s Fakultou pedagogiky a sociální práce, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Především k tomu vede potřeba příkladů dobré praxe, přebírání zkušeností, atd.

Za norskou stranu bude jednáním pověřena profesorka Sigrid Straand. Paní Straand se již účastnila několika workshopů v rámci projektu žadatele podpořeného grantem z Norska, byla průvodkyní při studijní cestě, kterou žadatel organizoval v projektu podpořeného z bilaterárního fondu, který se týkal aktivit reflexivní terapie, tj. arteterapie, dramaterapie a canisterapie. Prof. Straand při jednotlivých workshopech diskutovala s pedagogickými pracovníky, rodiči. Z této diskuze vyplynula potřeba studijní cesty do Norska, poznání jejich zkušeností. Zároveň prof.

Prof. Straand je akademickou pracovnicí Univerzity v Lillehammeru, má za sebou bohatou zkušenost při práci s handicapovanými dětmi, postiženými jak fyzicky, tak psychicky. Prof. Straand zároveň vede mladé diplomanty z oboru speciální pedagogiky. Představitelé partnerů a žadatele se zúčastní studijního pobytu v Norsku ve spolupráci s Univerzitou v Lillehammeru a s dalšími organizacemi, kde probíhá praxe norských studentů.