Klíčová aktivita 2 – DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

DVPP vhodně doplní aktivitu č. 3, přinese pedagogickým pracovníkům ze spolupracujjících škol v regionu nový vhled v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání – vzdělávací programy budou rozvíjet pedagogického pracovníka v práci s primární cílovou skupinou a budou realizovány prostřednictvím outsourcované služby. Budou směřovat k praktickým i metodickým základům inkluzivního vzdělávání a příkladům dobré praxe, ukázkám podpůrných opatření 1.stupně, které jsou v gesci škol a mají charakter také preventivních opatření.
DVPP vychází z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016-18 v souvislosti se Strategií vzdělávací politiky ČR a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 a v návaznosti na schválenou novelu školského zákona. Předpokládáme uskutečnění seminářů, které vychází z návrhu zapojených škol, ale také ze zpětné vazby z konání seminářů pro pedagogické paracovníky žadatelem.


Dodavatelem seminářů pro potřeby projektu společnost ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.

Přehled seminářů

Název seminářeTermín konáníMísto konání
O společném vzdělávání08.02. - 09.02.2018Strakonice
Společné vzdělávání v praxi ZŠ13.03. - 14.03. 2018Strakonice
Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi03.04. - 04.04.2018Strakonice
Inkluze ve škole07.05. - 08.06.2018Strakonice
O společném vzdělávání17.09. - 18.09.2018Písek
Společné vzdělávání v praxi ZŠ27.11. - 29.11.2018Písek
Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi16.10.2018Písek
Inkluze ve škole28.08. - 02.09.2019Písek
O společném vzdělávání24.09. - 25.09.2018Volyně
Společné vzdělávání v praxi ZŠ14.01. - 15.01.2019Volyně
Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi25.03. - 26.03.2019Volyně
Inkluze ve škole18.02. - 22.02.2019Volyně

Přihláška na seminář ke stažení »ZDE«.