Klíčová aktivita 1 – Kariérové poradenství 

Prostřednictvím Kariérové poradny (KP) bude poskytována cílové skupině (CS) emoční podpora, koučink, odborné
informace, rady, aktivní pomoc . Bude realizována po celou dobu projektu na 4 místech, v zapojených školách dle potřeby. Za aktivitu je zodpovědný poradce pro cílovou skupinu.
Poradce zajišťuje provoz KP a je nápomocen CS k lepšímu sebepoznání, pochopení souvislostí a příčin potíží, bude důvěrníkem CS i pozorovatelem jejich pokroku. Individuální konzultace a poradenství budou zaměřeny na podporu rozvoje osobnosti žáka, nalezení jeho osobnostní i profesní identity, odhalení psychických bloků, řešení problémů s komunikací. Poradce bude žáky kromě jiného také koučovat pro osobnostní rozvoj a ke studiu.
V poradně budou k dispozici: přehled o situaci na trhu práce, informace o mzdách v konkrétních sektorech, přehled škol a učebních oborů, náročnost přijímacích pohovorů, zkušební testy.
Zapojení žáků bude řešeno v několika rovinách.

Cíl: motivace žáků k sebepoznání, k dalšímu seberozvoji, zvýšení sebevědomí, aktivizace předpokladů a
schopností, setkání s potřebou, rozhodování, posílení sociálních dovedností.