Aktuality

Po posouzení nabídek je dodavatelem seminářů pro potřeby projektu společnost  ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.

První seminář  "O společném vzdělávání" se uskutečnil v únoru 2018 ve Strakonicích (Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430).
Následně byly ve Strakonicích realizovány semináře: "Společné vzdělávání v praxi ZŠ" (březen 2018), "Společné vzdělávání a podpůrná opatření v praxi" (duben 2018) a "Inkluze ve škole" (květen a červen 2018).

Další semináře byly realizovány v září, říjnu a listopadu 2018 a v průběhu roku 2019, v Písku (Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111) a ve Volyni (Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina, Školní 319).

Více informací naleznete pod Klíčovou aktivitou č. 2.

Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském kraji

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657

Info o projektu

Klíčová aktivita 1

Klíčová aktivita 1 – Kariérové poradenství  Prostřednictvím Kariérové poradny (KP) bude poskytována cílové skupině (CS) emoční podpora, koučink, odborné informace, rady, aktivní pomoc . Bude realizována po celou dobu projektu na 4 místech, v zapojených školách dle potřeby. Za aktivitu je

Čtěte více

Klíčová aktivita 3

Klíčová aktivita 3 – Studijní cesta do Norska KA předpokládá činnosti vedoucí k posilování bilaterálních vztahů s Univerzitou v Lillehammeru, a to s Fakultou pedagogiky a sociální práce, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Především k tomu vede potřeba

Čtěte více

Plakát k projektu

klikněte pro zvětšení

Reference

reference od cílové skupiny (budou postupně doplňovány)

Klíčová aktivita 2

Klíčová aktivita 2 – DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) DVPP vhodně doplní aktivitu č. 3, přinese pedagogickým pracovníkům ze spolupracujjících škol v regionu nový vhled v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání – vzdělávací programy budou rozvíjet pedagogického pracovníka v práci s primární

Čtěte více

Klíčová aktivita 4

Klíčová aktivita 4 – Řízení projektu Vnitřní postupy a organizace vycházejí ze Zák. č.320/2001 Sb., dále z vnitřních směrnic a nařízení žadatele a partnera. Jasně stanoví způsob vnitřního řízení a kontroly, financování, nakládání s bankovními účty, používání účetního systému, který zpracovává

Čtěte více

Kontaktní formulář